Plankeveien gjennom Østmarka

Plankeveiens trase gjennom Østmarka fra Børtervann til Bogerud. Supplert med markagrensa, rødmerka skiløyper og forslag til grenser for ny Østmarka nasjonalpark. Kartgrunnlag fra Kartverket / GeoNorge

  • 3 months ago
  • 751 mapviews
More info

Datasets in use

More from Rogstad Lars