Østmarka nasjonalpark, vedtatt 10. november 2023

Nasjonalpark og friluftslivsområde, markagrensa, uberørte skogsomårder, rødmerka skiløyper.

  • 2 months ago
  • 598 mapviews
More info

Datasets in use

More from Rogstad Lars